Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

 

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-12553-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Бенефициент: „ЮРО 2001“ ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.