Krombacher

Перлата на природата.

Защо трябва да се стремим непрекъснато да се опитваме да подобрим вече отличен вкус? Това е една от нашите силни страни, че можем да видим, че един продукт има напълно развит и завършен вкус. Ние вярваме в съвременна приемственост и стабилност, които са силните страни на Krombacher – съответствие на качеството, стабилност във вкуса. Едно постижение е, че няма да го жертваме с лека ръка. Мълчанието е едновременно силата и удоволствието.

Природата ни е дарила с богатата си планинска изворна вода. Смятаме в същото това време като отговорност на изпълнителя да разгледа и Krombacher Pils като подарък и запазване на това бижу на природата вътре. В планинската изворна вода е най-важната част за уникалното качество и отличителен вкус на бира Krombacher. А Krombacher означава естествено прясна бира пикантен аромат. Нашата страст е да се запази това постижение за бъдещите поколения.

krombacherINFO