Weihenstephan

Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan … Weihenstephan …

WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL … WEIHENSTEPHAN DUNKEL …

Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus … Vitus …

Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian … Korbinian …

Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles … Original Helles …

Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier … Festbier …

Най-старата съществуващ пивоварна в света, Баварската пивоварна, Weihenstephan. Датира от 1040 година.Международно признат символ на пивоварното изкуство и наука, Weihenstephan съчетава традиция и оборудване за производство на висококачествени напитки. Пивоварната е собственост на провинция Бавария в сградата на бивш манастир на Weihenstephan на “Weihenstephaner Берг” в района на Фрайзинг Weihenstephan.

За автентичността на твърденията за манастира – замъка Weltenburg “най-старият манастир пивоварна в света.”

От 1921 г. Пивоварната е с името Баварската държавна пивоварна. Днес тя работи като независима от провинция Бавария и е едно модерно и с висок стандарт предприятие за пример по цял свят.

Пивоварната е свързана с Weihenstephan център на храните, използването на земята и околната среда от Техническия университет в Мюнхен. Годишното производство е 140 000 хектолитра.

Настоящият директор на пивоварната е проф. д-р Йозеф Шльодлер.

weihenstephan_logoINFO<